VOGELS  BEKIJKEN

WAAR OOIT

HUN NESTEN ZATEN

DE GROND GRIJS

MET BROKSTUKKEN ELLENDE

MENSEN DIE WEGLOPEN

VAN ZICHZELF

VOGELS LATEN

ZICH MEEVOEREN

MET DE LUCHTSTROOM

NAAR RUSTIGE OORDEN

WEG VAN DE STRANDEN

WEG VAN HET GEHUIL

VAN DE KADAVERS

OM HUN JONGEN

TE BESCHERMEN TEGEN

HET OPBREKENDE ZUUR

VAN DE MENS

EN ZIJN NATUUR

 

 

GDR.

 

 

HERINNER JIJ JE NOG DE BAR TAAL

DE LICHTEN DE MENSEN EN HET BIER

HOE VERDER DE AVOND

HOE DICHTER DE WARTAAL

DE DONKERE STRATEN EN HET PLEZIER

 

HERINNER JIJ JE NOG DE FILOSOFEN

DE TOOG WAS ZWANGER VAN GEDACHTEN

DE KRUK DE KLANKKAST

VOOR DE STROFEN

WAS BEZETEN

VAN ONZE KRACHTEN

 

HERINNER JIJ JE NOG DE LAATSTE UREN

TOEN WE HET LICHT

NUTTIGDEN VOOR ONTBIJT

AFSCHEID NAMEN VAN DE STAD

EN ZIJN ZURE MUREN

MAAR ZONDER SPIJT

HET WAS IMMERS BEDTIJD

 

GDR.

Tap - dans op cadans

 

terwijl de nacht

zijn greep verliest

danst de maan

de regen langs de wegen

tap - dans op cadans

 

ramen steken

licht aan om

te bekomen

van dromen

wandelende slakken

enge grote takken helemaal

van de wijs tussen

nacht en ochtend grijs

 

schaduwen wisselen

van wacht die ene

heeft de vroege rit

de andere was

actief vannacht

 

de ochtend neemt

een koffie en lonkt

naar zonnestralen

een verse dag en

zijn verhalen

 

terwijl de laatste

geeuw de deur verlaat

danst de regen langs de wegen

tap - dans op cadans

 

                                                             jan.2014  GDR.